menu_1menu_2menu_3 http://www.uj.edu.pl http://www.uj.edu.pl

PUBLIKACJE I INNE ARTYKUŁY

2017

 1. Wróbel P. M., Bała S., Czyzycki M., Golasik M., Librowski T., Ostachowicz B., Piekoszewski W., Surówka A., Lankosz M., Combined micro-XRF and TXRF methodology for quantitative elemental imaging of tissue samples, Talanta, 2017, 162, 654-659.

 2. Jurowski K., Kochan K., Walczak J., Barańska M., Piekoszowski W., Buszewski B., Comprehensive review of trends and analytical strategies applied for biological samples preparation and storage in modern medical lipidomics: State of the art., Trends in Analytical Chemistry, 2017, 86, 276-289.

 3. Jawień W., Wilimowska J., Kłys M., Piekoszewski W., Population pharmacokinetic modelling of valproic acid and its selected metabolites in acute VPA poisoning, Pharmacological Reports, 2017, 69, 340-349.

 4. Kasprzyk J., Stepień E., Piekoszewski W., Application of nano-LC-MALDI-TOF/TOF-MS for proteomic analysis of microvesicles, Clinical Biochemistry, 2017, 50, 241-243. http://dx.doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2016.11.013

 5. Shulgin Y.P., Lazhentseva L.Y., Shulgina L.V., Kalenik T.K., Matveeva V.A., Piekoszewski W., Quality Improvement of Canned Fish with the Use of Cinnamon Oil Extract, FarInternational Journal of Food Engineering, 2017, 20160430

 6. E. Aleksandrovna Guz, E. Gennadievna Novitskaya, T. Kuzminichna Kalenik, L. Vladimirovna Levochkina, W. Piekoszewski, The influence of vegetable puree containing carotenoids on the nutrient composition and structure of milk yoghurt, International Journal of Dairy Technology, 2017, doi: 10.1111/1471-0307.12392

2016

 1. Doboszewska U., Szewczyk B., Sowa-Kućma M., Noworyta-Sokołowska K., Misztak P., Gołębiowska J., Młyniec K., Ostachowicz B., Krośniak M., Wojtanowska-Krosniak A., Gołembiowska K., Lankosz M., Piekoszewski W., Nowak G., Alterations of bio-elements, oxidative, and inflammatory status in the zinc deficiency model in rats, Neurotox Res, 2016, 29, 143-154.

 2. Grela A., Rachel W., Cole M., Zyss T., Zięba A., Piekoszewski W., Application of fatty acid and lipid measurements in neuropsychiatry, Clin Chem Lab Med , 2016, 54(2), 197-206.

 3. Wozniak A., Napierala M., Golasik M., Herman M., Walas S., Piekoszewski W., Szyfter W., Szyfter K., Golusinski W., Barałkiewicz D., Florek E., Metal concentrations in hair of patients with various head and neck cancers as a diagnostic aid, Biometals, 2016, 29, 81-93.

 4. Golasik M., Herman M., Olbert M., Librowski T., Szklarzewicz J., Piekoszewski W., Toxicokinetics and tissue distribution of titanium in ionic form after intravenous and oral administration, Toxicology Letters, 2016, 247, 56-61. Toxicology Letters

 5. Szopa M., Wójtowicz A., Futoma-Kołoch B., Karpiński P., Piekoszewski W. , Współczesne systemy wykrywania broni biologicznej, Laboratorium, 2016, 3-4, 48-53.

 6. Madej K., Garmendia U.S., Weber A., Piekoszewski W., The use of graphene as an adsorbent for the extraction of permethrin from urine, Journal o Liquid Chromatography& Rerlated Technologies, 2016, 39(3), 128-133.

 7. Herman M., Golasik M., Piekoszewski W., Walas S., Napierala M., Wyganowska-Swiatkowska M., Kurhanska-Flisykowska A., Wozniak A., Florek E., Essential and toxic metals in oral fluid - a potential role in the diagnosis of periodontal diseases, Biological Trace Element Research, 2016, 173(2), 275-282.

 8. Persona K., Polus A., Góralska J., Gruca A., Dembińska-Kieć A., Piekoszewski W., An In Vitro Study of the Neurotoxic Effects of N-Benzylpiperazine: A Designer Drug of Abuse, Neurotoxicity Research, 2016, 29(4), 558-568.

 9. Golasik M., Wrobel P., Olbert M., Nowak B., Czyzycki M., Librowski T., Lankosz M., Piekoszewski W., Does titanium in ionic form display a tissue-specific distribution? BioMetals, Biometals, 2016, 29(3), 487-494.

 10. Veber A.L., Leonova S.A., Piekoszewski W., Ocena i analiza wartości odżywczej i biologicznej napoje z fermentowanego mleka dodatkami komponentów z fasoli, Rosyjskie naukowe czasopismo elektroniczne, UDK, , 637.1:635.6, 2016.

 11. Szopa M., Markowska J., Zawadzki M., Piekoszewski W., Wybrane aspekty analityczne zatruć tlenkiem węgla, Kryminalistyka w ujęciu naukowym, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin 2016, ISBN 978-83-65272-39-3.

 12. Pietrowska M., Gawin M., Polańska J., Widłak P., Tissue fixed with formalin and processed without paraffin embedding is suitable for imaging of both peptides and lipids by MALDI-IMS, Proteomics, 2016, 16, 1670-1677.

 13. Jurowska A., Krzeczkowska M., Piekoszewski W., Jurowski K., Wybrane aspekty procesu bolońskiego w Polsce na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego, pod red. T. Wawaka i J. F. Jacko, Wyd. UJ, Kraków, 2016, 63-73, ISBN 978-83-233-4109-3.

 14. Golasik M., Herman M., Piekoszewski W., Toxicological aspects of soluble titanium – a review of in vitro and in vivo studies, Metallomics, 2016,8, 1227-1242, DOI: 10.1039/C6MT00110F

 15. Jurowska A., Jurowski K. , Szklarzewicz J., Buszewski B., Kalenik T., Piekoszewski W. , Molybdenum metallopharmaceuticals candidate compounds – the “renaissance” of molybdenum metallodrugs?, Current Medicinal Chemistry, 2016, 23(29), 3322-3342.

 16. Jurowski K., Madej K., Piekoszewski W., Zarys toksykologii żywności, Kraków 2016, edytor: Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, ISBN: 978-83-65545-03-9

 17. Szopa M., Piekoszewski W., Leśków A., Całkosiński I., Toksyczność rycyny, Laboratorium, 2016, 11-12, 39-42.

 18. Kamińska A., Platt M., Kasprzyk J., Kuśnierz-Cabala B., Gala-Błądzińska A., Woźnicka O., Benedykt R. Jany, Krok F., Piekoszewski W., Kuźniewski M., Stępień E. Ł., Urinary Extracellular Vesicles: Potential Biomarkers of Renal Function in Diabetic Patients, Journal of Diabetes Research, 2016, ID 5741518.

 19. Zyss T., Rachel W., Datka W., Hese R.T., Gorczyca P., Zięba A., Piekoszewski W., Inne fizykalne metody leczenia w psychiatrii oparte o stymulację elektromagnetyczną, Przegląd Lekarski, 2016, 73(2) 97-102.

 20. monografia naukowa: B. Zdunek, K. Maciąg, Kryminalistyka w ujeciu naukowym, Wydawnictwo-Tygiel, Lublin 2016, M. Szopa, J. Markowska, M. Zawadzki, W. Piekoszewski, Wybrane aspekty analityczne zatruć tlenkiem wegla

2015

 1. Jurowski K., Buszewski B., Piekoszewski W., The analytical calibration in (bio)imaging/mapping of the metallic elements in biological samples - Definitions, nomenclature and strategies: State of the art., Talanta, 2015, 131, 273-285.

 2. Jurowski K., Buszewski B., Piekoszewski W., Bioanalytics in quantitive (bio)imaging/mapping of metallic elements in biological samples, Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2015, 45, 334-347, DOI: 10.1080/10408347.2014.941455 Crit. Rev. Anal. Chem.

 3. Golasik M. , Jawień W. , Przybyłowicz A., Szyfter W. , Herman M. , Golusiński W., Florek E., Piekoszewski W. , Classification models based on level of metals in hair and nails of laryngeal cancer patients. Diagnosis support or rather speculation?, , Metallomics, 2015, 7, 455-465. Metallomics

 4. Florek E., Kulza M., Piekoszewski W., Gomółka E., Jawien W., Tezyk A., Napiera M., Influence of tobacco smoke exposure on pharmacokinetics of ethyl alcohol in alcohol preferring and non-preferring rats. Pharmacological Reports, 2015, 67, 921-927.

 5. Golasik M., Przybyłowicz A., WoŸniak A., Herman M. , Gawęcki W., Golusiński W., Walas S., Krejpcio Z., Szyfter K., Florek E., Piekoszewski W., Essential metals profile of the hair and nails of patients with laryngeal cancer, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2015, 31, 67-73. J. Trace Elem. in Med. and Biol.

 6. Zyss T., Rachel W., Datka W., Hese R., Gorczyca P., Szwajca K., Piekoszewski W., Zieba A., Obecne miejsce terapii elektrowstrzšsowej Częœc 2. Aspekt kliniczny, Przegląd Lekarski, 2015, 72, 1, 31-34.

 7. Persona K., Madej K., Knihnicki P., Piekoszewski W. , Analytical methodologies for the determination of benzodiazepines in biological samples, J. Pharm. Biomed. Anal., 2015, 113, 239-264.

 8. Madej K., Sękiewicz A., Kalenik T. K., Piekoszewski W. , Cloud-point extraction followed by high pressure liquid chromatography with UV spectrophotometric detection for determination of permethrin in urine samples, Analytical Methods, 2015, 7, 7758-7764.

 9. Golasik M., Librowski T., Olbert M., Nowak B., Herman M., Piekoszewski W., Toxicokinetics and tissue distribution of titanium after administration of single and multiple doses in rats, Toxicology Letters, 2015, 238, 254.

 10. Szopa M., Prudlak K., Zawadzki M., Markowska J., Piekoszewski W., Pędlowski M., Futoma-Kołoch B, Krew jako materiał diagnostyczny w toksykologii sądowej, Laboratorium, 2015, 9-10, 77-80.

 11. Zyss T., Rachel W., Datka W., Dudek D., Zięba A., Gorczyca P., Hese R. T., Szwajca K., Piekoszewski W., Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w terapii psychiatrycznej, Transcranial magnetic stimulation in psychiatric therapy, Przegl. Lek., 2015, 72, 7, 371-375.

 12. Jurowski K., Jurowska A., Krzeczkowska M., Preliminary studies about knowledge and applications of science mnemonics by polish pupils, Chem Didact Ecol Metrol., 2015, 20(1-2), 19-30, DOI: 10.1515/cdem-2015-0002

 13. Golasik M., Ciepielińska A., Tytan - Ÿródła narażenia i potencjalne skutki zdrowotne, w: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 1, t. 3 (red. M. Kuczera, K. Piech), CREATIVETIME, 873-876, ISBN: 978-83-63058-46-3, Kraków 2015.

 14. Golasik M., Herman M., Przygotowanie próbek biologicznych do oznaczeń tytanu, w: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 1, t. 3 (red. M. Kuczera, K. Piech), CREATIVETIME, 877-881, ISBN: 978-83-63058-46-3, Kraków 2015.

2014

 1. Młyniec K., Doboszewska U., Szewczyk B., Sowa-Kućma M., Misztak P., Piekoszewski W., Trela F., Ostachowicz B., Nowak G., The involvement of the GPR39-Zn(2+)-sensing receptor in the pathophysiology of depression and neurodegeneration. Part I. Study in rodent models and suicide victims., Neuropharmacology, 2014, 79, 290-297.

 2. Pochwat B., Szewczyk B., Sowa-Kucma M., Siwek A., Doboszewska U., Piekoszewski W., Gruca P., Papp M., Nowak G, Antidepressant-like activity of magnesium in the chronic mild stress model in rats: alterations in the NMDA receptor subunits, International Journal of Neuropsychopharmacology, 2014, 17, 393-405.

 3. Persona K., Madej K., Recent trends in LC analysis of biological materials for determination of benzodiazepine drugs, High-Performance Liquid Chromatography (HPLC), Nova Science Publishers, Inc. Nowy Jork, 2014, 7, 161-192.

 4. Rachel W., Grela A., Zyss T., Zięba T., Piekoszewski W., Biomarkery choroby Alzheimera, Przegląd Lekarski, 2014, 71, 2, 98-101.

 5. Golasik M., Herman M., Piekoszewski W., Gomółka E., Wodowski G., Walas S., Trace Determination of Manganese in Urine by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry and Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry , Analytical Letters, 2014, 47, 11, 1921-1930. Analytical Letters

 6. Gaweł M., Lipkowska A., Herman M., Golasik M., Piekoszewski W., Gomółka E., Schlegel-Zawadzka M., Opoka W., Nowak G., Librowski T., Chronic treatment with zinc hydroaspartate induces anti-inflammatory and anti-ulcerogenic activity in rats, Pharmacological Reports, 2014, 66, 5, 862–866.

 7. Jurowski K. , Szewczyk M., Piekoszewski W., Herman M., Szewczyk B., Nowak G., Walas S., Miliszkiewicz N., Tobiasz A., Dobrowolska-Iwanek J., Standard sample preparing and calibration procedure of (bio)imaging zinc and magnesium in rats’ brain tissue by laser ablation - inductively coupled plasma - time of flight - mass spectrometry., J. Anal. At. Spectrom., 2014, 29, 1425-1431.

 8. Jurowski K., Piekoszewski W., , Lipidomika - interdyscyplinarna dziedzina z zakresu nauk life science, Dokonania Młodych Naukowców, ISSN: 2300-4436, 2014, 3, 42-47.

 9. Jurowski K., Szewczyk B., Piekoszewski W., Rola cynku w patofizjologii depresji, Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - V Edycja, ISBN: 978-83-63058-38-8, 2014, 84-90.

 10. Golasik, M., Przybyłowicz, A., Herman M., Stężenie kadmu i ołowiu we włosach i surowicy u osób z rakiem krtani, Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - V Edycja, ISBN: 978-83-63058-38-8, 2014, 126-134.

 11. Golasik, M., Herman M., Dobór modyfikatorów matrycy do oznaczeń manganu w moczu metodą GF AAS, Dokonania Młodych Naukowców, ISSN: 2300-4436, 2014, 3, 56-60.

 12. Pomastowski P., Walczak J., Gawin M., Bocian Sz., Piekoszewski W., Buszewski W., HPLC separation of casein components on a diolbonded silica column with MALDI TOF/TOF MS identification, Analytical Methods, 2014, 6, 5236-5244.

 13. Golasik, M., Herman M., Jasiewicz B., Tęsiorowski M., Piekoszewski W., Development of a method for the determination of titanium in tissue by a graphite furnace atomic absorption spectrometry for clinical analysis, J. Anal. At. Spectrom., 2014, 29 (10), 1844-1849.

 14. Jurowski K., Szewczyk B., Nowak, G., Piekoszewski, W., Biological consequences of zinc deficiency in the pathomechanisms of selected diseases, Journal of Biological Inorganic Chemistry, 2014, 19, 1069-1079. Journal of Biological Inorganic Chemistry

 15. Jurowski K., Piekoszewski W., Zasada działania metody spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie z mikropróbkowaniem za pomocą odparowania laserowego (LA ICP-MS), Metodologia badań wykorzystywana przez młodych naukowców, wydawca: Creative Time, ISBN 978-83-63058-41-8, 2014.

 16. Golasik M., Wodowski G., Gomółka E., Herman M., Piekoszewski W., Urine as a material for evaluation of exposure to manganese in methcathinone users, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2014, 28(3), 338-343. J.Trace Elem. Med and Biol

 17. Jurowski K., Jurowska A., Krzeczkowska M., Piekoszewski W., Toksykologia narządowa – pomysł na atrakcyjną lekcję biologii – część II., Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 2014, 51(3), 18-24, ISSN 1509-6351.

 18. Jurowski K., Jurowska A., Krzeczkowska M., Piekoszewski W., Toksykologia narządowa – pomysł na atrakcyjną lekcję biologii – część I., Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 2014, 52(4), 21-27, ISSN 1509-6351.

 19. Jurowski K., Krzeczkowska M., Własiuk. P., Jurowska A.,Preliminary studies about knowledge and applications of mnemonic methods by polish pupils, students and teachers, Teaching and learning science at all levels education, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2014, ISBN 978-83-7271-880-8

 20. Gawlikowski T., Golasik M., Gomółka E., Piekoszewski W., Proteins as biomarkers of carbon monoxide neurotoxicity, Inhalation Toxicology, 2014, 26, 14, 885-890.

 21. Zyss T., Datka W., Rachel W., Hese R. T., Gorczyca P., Zięba A., Szwajca K., Piekoszewski W., Obecne miejsce terapii elektrowstrząsowej. Część 1. Kontekst historyczny i podstawy biologiczne , Przegląd Lekarski, 2014, 71(12), 720-723.

2013

 1. Gawlikowski T., Gomolka E., Piekoszewski W., Jawien W., Undas A., Acute CO poisoning is associated with impaired fibrinolysis and increased thrombin generation, Basic nd Clinical Pharmacologu and Toxicology, 2013, 112, 352-356.

 2. Jurowski K., Walas S., Piekoszewski W., A calibration strategy in bioimaging trace elements in rat brain tissue by LA ICP-TOF-MS method, Talanta, 2013, 115, 195-199.

 3. Herman M., Przybyłowicz A., Florek E., Piekoszewski W., Method of determination of low copper concentration in human hair and nails, Journal of Analytical Chemistry, 2013, 68, 4, 360-367.

 4. Madej K., Persona K., Nizio M., Application of micelle-mediated extraction in preparation of body fluids for HPLC-DAD screening of acidic and neutral drugs, Acta Chromatographica, 2013, 25, 97-110.

 5. Madej K., Persona K., Drug screening in human plasma by cloud-point extraction and HPLC, Cent. Eur. J. Chem., 2013, 11(1), 94-100.

 6. Persona K., Verget J., Przybyłowicz A., Gomółka E., Piekoszewski W., Determination of N-benzylpiperazine in human plasma using derivatization-free liquid-liquid extraction and gas chromatography mass spectrometry, Anal. Methods, 2013, 5, 4805-4810.

 7. Wiœniewska E., Dylik A., Kulza M., Florek E., Piekoszewski W., Seńczuk-Przybyłowska M., Marszałek A., Exposure to ethanol and tobacco smoke in relation to level of PCNA antigen expression in pancreatic and hepatic rat cells, Pharmacological Reports, 2013, 65, 914-926.

 8. Ignatowicz E., WoŸniak A., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Cimino F., Piekoszewski W., Chuchracki M., Florek E., Exposure to alcohol and tobacco smoke causes oxidative stress in rats, Pharmacological Reports, 2013, 65, 906-913.

 9. Madej K., Persona K, Wandas M., Gomółka E., Sequential cloud-point extraction for toxicological screening analysis of medicaments in human plasma by high pressure liquid chromatography with diode array detector, Journal of Chromatography A, 2013, 1312, 42-48.

 10. Seńczuk-Przybyłowska M., Florek E., Piekoszewski W., Merritt T.A., Lechowicz W., Mazela J., Kulza M., Breborowicz G.H., Krzyscin M., Markwitz W., Miechowicz I., Diazepam and its metabolites in the mothers' and newborns' hair as a biomarker of prenatal exposure, Journal Physiology and Pharmacology, 2013, 64, 4, 499-504.

 11. Sowa-Kućma M., Szewczyk B., Sadlik K. , Piekoszewski W., Trela F., Opoka W., Poleszak E. , Pilch A., Nowak G., Zinc, magnesium and NMDA receptor alterations in the hippocampus of suicidevictims, Journal of Affective Disorders, 2013, 151, 924-931.

 12. Grela A., Kulza M., Piekoszewski W., Seczuk-Przybyłowska M., Gomółka E., Florek E., The effects of tobacco exposure on caffeine metabolism. , Italian Journal of Food Science, 2013, 25, 1-7.

 13. Jawień W., Majcherczyk J., Kulza M., Florek E., Piekoszewski W., How to combine How to combine non-compartmental analysis with the populations pharmacokinetics? A study of tobacco smokes influence on the bioavailability of racemic citalopram in rats., Pharmacological Report, 2013, 65, 517-524.

2012

 1. Król M., Florek E., Piekoszewski W., Bokiniec R., Kornacka M.K., The influence of prenatal exposure to tobacco smoke on neonatal body proportions. J Women's Health Care. 2012, 1, 1-4

 2. Florek. E, Billert H, Piekoszewski W., Narkotyki i używki w okresie cišży, (Rozdział 22) [W] Położnictwo, Tom 2 Medycyna Matczyno-Płodowa. Red. G.H. Bręborowicz Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

 3. Przybylowicz A. , Chesy P., Herman M., Parczewski A., Walas S., Piekoszewski W., I.Examination of distribution of trace elements in hair, fingernails and toenails as alternative biological materials. Application of chemometric methods,Cent. Eur. J. Chem., D-12-00004, 2012, 10(5), 1590-1599.

 4. Krol M., Florek E., Piekoszewski W., Bokiniec R., Kornacka MK., The impact of intrauterine tobacco exposure on the cerebral mass of the neonate based on the measurement of head circumference, Brain and Behavior. 2012, 63, 1-6, doi: 10.1002/brb3.49

 5. Grela A., Turek A., Piekoszewski W., Application of Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) in Alzheimer's disease , Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2012, 50/8, 1297-1304

 6. Majcherczyk J. , Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Florek E., W. Jawien, W. Piekoszewski, Influence of tobacco smoke on the pharmacokinetics of citalopram and its enantiomers, Journal of Physiology and Pharmacology, 2012, 63, 1, 95-100

 7. Winiarska I.,Rutkowska A.,Piekoszewski W., Rola aktywności glikoproteiny P w zjawisku oporności wielolekowej, Alergologia Immunologia, 2012, 9, 1

 8. Kurhańska-Flisykowska A., Kulza M., Stopa J., Paszyńska E., Piekoszewski W., Florek E., Palenie tytoniu a stan kliniczny przyzębia z uwzględnieniem wskaźników klinicznych, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 753-755.

 9. Synowiec A., Gomółka E., Zyss T., Zięba A., Florek E., Piekoszewski W., Zastosowanie metody HPLC-UV do oznaczania arypiprazolu w surowicy, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 1004-1006.

 10. Herman M., Golasik M., Kurhańska-Flisykowska A., Kulza M., Chęsy P., Wyganowska-Świątkowska M., Woźniak A., Seńczuk-Przybyłowska M., Stopa J., Parczewski A., Florek E., Piekoszewski W., Wpływ chorób przyzębia na stężenie wybranych metali w ślinie, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 803-808.

 11. WoŸniak A. Kujawa A., Seńczuk-Przybyłowska M., Kulza M., Gawęcki W., Szybiak B., Herman M., Czarnywojtek A., Kurhańska-Flisykowska A., Chęsy P., Szyfter W., Walas S., Golusiński W., Szyfter K., Krejpcio Z.., Piekoszewski W., Parczewski A., Florek E., Metale fizjologiczne w surowicy, we włosach i paznokciach pacjentów z nowotworami w obrębie głowy i szyi, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 785-797.

 12. Tkaczyk M., Florek E., Piekoszewski W., Marihuana i kanabinoidy jako leki, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 1095-1097.

 13. Woźniak A., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Cimino F., Saija A., Ignatowicz E., Chuchracki M., Piekoszewski W., Kramer L., Florek E., Wybrane parametry biochemiczne stresu oksydacyjnego w wyniku ekspozycji na dym tytoniowy zwierząt uzależnionych od alkoholu etylowego, Przegląd Lekarski, 2012, 69, 10, 824-832.

 14. Grela A., Piekoszewski W., Metabolomika jako narzędzie w diagnostyce chorób psychiatrycznych i neurodegeneracyjnych, Analityka, 2012, 4, 10-15

 15. Madej K., Woźniakiewicz M., Karabinowska K., Capillary Electrophoresis Screening Metod for Six Tricyclic Antidepressants in Human Serum, Acta Pol. Pharm., 2012, 69(6), 1023-1029.

2011

 1. Kościelniak P., Wieczorek M., Kozak J., Herman M., Generalized Calibration Strategyin Analytical Chemistry, Analytical Letters, 2011, 44, 1-20, ID: 500782

 2. Florek E., Piekoszewski W., Basior A., Merritt A.T., Mazela J., Lechowicz W., Kornacka M.K., l. Kramer, Effect of maternal tobacco smoking or exposure to second-hand smoke on the levels of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (nnal) in urine of mother and the first urine of newborn, Journal of Physiology and Pharmacology, 2011, 62, 3, 377-383.

 3. Majcherczyk J., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Jawień W., Piekoszewski W., Florek E., Wpływ dymu tytoniowego na farmakokinetykę citalopramu i jego pacjentów, Przegląd Lekarski, 2011, 68, 10, 714-718.

 4. Prendota A., Majcherczyk J., Kobus A., Michalak S., , Piekoszewski W., Florek E., Wpływ palenia tytoniu na poziom S-citalopramu u pacjentów leczonych z powodu depresji, Przegląd Lekarski, 2011, 68, 10, 727-729.

 5. Woźniak A., Wegner A., Seńczuk-Przybyłowska M., Przybyłowicz A., Szyfter W., Golusiński W., Piekoszewski W., Szyfter K., Krejpcio Z., Gawęcki W., Herman M., Kulza M., Walas S., Parczewski A., Chęsy P., Florek E., Ocena poziomu chromu i kobaltu we włosach i paznokciach pacjentów z guzami krtani i ślinianki z uwaględnieniem wpływu palenia tytoniu i picia alkoholu, Przegl. Lek., 2011, 68, 786-793.

 6. Seńczuk-Przybyłowska M., Śmigielska S., Woźniak A., Przybyłowicz A., Szyfter W., Szyfter K., Piekoszewski W., Staniek H., Gawięcki W., Herman M., Kulza M., Florek E., Ocena poziomu kadmu i ołowiu u pacjentów z nowotworami głowy i szyi, Przegląd Lekarski, 2011, 68, 10, 794-802.

 7. Kulza M., Florek E., Grzybek A., Piekoszewski W., Hassan-Bartz M., Michalak S., Seńczuk-Przybyłowska M., Oznaczanie kwasu walpruinowego w surowicy pacjentów dla potrzeb terapii monitorowanej, Przegląd Lekarski, 2011, 68, 10, 816-819.

 8. Jurzak A., Gomólka E., Florek E., Piekoszewski W., Łączne wystepowanie kannabinoli z innymi substancjami psychoaktywnymi w moczu osób zatrutych, Przegląd Lekarski, 2011, 68, 10, 820-824.

 9. Herman M., Kurhańska-Flisykowska A., Przybyłowicz A., Stylska P., Chęsy P., Mrowiec H., Piekoszewski W., Stopa J., Parczewski A., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Florek E., Oznaczanie metali w ślinie u osób z chorobami przyzębia - badania wstępne, Przegląd Lekarski, 2011, 68, 10, 825-828.

 10. Kulza M., Florek E.,Piekoszewski W., Wybrane aspekty wzajemnego wpływu akoholu etylowego i dymu tytoniowego, Przegląd Lekarski, 2011, 68, 10, 987-997.

 11. Sędziak A. Florek E., Chuchracki M., Hassan-Bartz M., Piekoszewski W., Kulza M., Czekaj P., Wpływ palenia tytoniu na cykl miesiączkowy kobiet - badania wstępne , Przegląd Lekarski. 2011, 68, 1054.

 12. Kurhańska-Flisykowska A., Piekoszewski W., Wyganowska-Światkowska M., Kulza M., Herman M., Stopa J., Florek E., Ocena parametrów biochemicznych w krwi, ślinie i biologicznych materiałach alterantywnych u pacjentów z chorobą przyzębia w zależnosci od palenia tytoniu, Przegląd Lekarski. 2011, 68, 10, 1054.

 13. Seńczuk-Przybyłowska M., Horoszkiewicz-Hassan M., Kulza M., Piekoszewski W., Florek E., Działanie antyoksydacyjne i hepatoprotekcyjne standaryzowanego wyciągu z lisci Karczocha zwyczajnego - badania wstepne, Przegląd Lekarski, 2011, 68,10, 1056.

2010

 1. Piekoszewski W., Florek E., Szpak D., Kramer L., Jawień W., Carbamazepine intoxication in alcohol dependent epileptic patients. Pharmacol Rep. 2010, 62, 398-404.

 2. Florek E., Piekoszewski W., Palenie tytoniu a ciąża [W:] Ciąża wysokiego ryzyka. Wydanie trzecie uaktualnione i uzupelnione. Red. G.H. Bręborowicz. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 2010 (ISBN 83-7314-059-2)

 3. Florek E. , Piekoszewski W. , Stelmaszczyk K., Biomarkery w ocenie wpływu czynników środowiskowych na zdrowie. 2010. Materiały zjazdowe

 4. Florek E., Jabłecka A., Olszewski J., Piekoszewski W., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Chuchracki M., Effect of tobacco smoke on lipids peroxidation and liver function in streptozotocin diabetic rats - preliminary study, Przegląd Lekarski, 2010, 67 (10), 888-892.

 5. Kulza M., Piekoszewski W., Florek E., Fory D., Kobus A., Seńczuk-Przybyłowska M., Chuchracki M., Develop rapid and inexpensive method for the determination of methadone and its major metabolites for monitoring therapy, Przegląd Lekarski, 2010, 67 (10), 925-928

 6. Siwek M., Dudek D., Schlegel-Zawadzka M., Morawska A., Piekoszewski W., Opoka W., Zięba A., Pilc A., Popik P., Nowak G., Serum zinc level in depressed patients during zinc supplementation of imipramine treatment, J. Affect Disord., 2010, 126, 447-452.

 7. Madej K.A., Analysis of meconium, nail and tears for determination of medicaments and drugs of abuse, Trends Anal. Chem., 2010, 29, 246-259.

 8. Majcherczyk J., Kulza M., Determination of citalopram and its enantiomers by means of chromatographic techniqueS - Problems of Forensic Science, 2010, LXXXIII, 288-297

2009

 1. Adamek R., Florek E., Piekoszewski W., Breborowicz G.H., Anholcer A., Active and passive exposure of pregnant women to tobacco smoke, Archives of Perinatal Medicine, 2009, 15, 89-94.

 2. Florek E., Ignatowicz E, Piekoszewski W., Effect of pregnancy and tobacco smoke on antioxidant activity of rutin in animal model, Pharmacol. Rep., 2009, 61, 935-940.

 3. Florek E., Piekoszewski W., Seńczuk-Przybyłowska M., Stanaszek R., Hair as a material for study of medicaments and psychoactive substances, Archives of Perinatal Medicine, 2009, 15, 72-82.

 4. Król M., Florek E., Kornacka M.K., Bokiniec R., Piekoszewski W., Stan kliniczny noworodka a stopien narażenia na dym tytoniowy w życiu płodowym, Przegląd Lekarski, 2009, 66, 548-553.

 5. Piekoszewski W., Florek E., Kulza M., Wilimowska J., Loba U., Opracowanie metody oznaczanie metabolitów nikotyny w moczu, Przegląd Lekarski, 2009, 66, 593-597.

 6. Florek E., Nowakowska A., Ignatowicz E., Piekoszewski W., Kulza M., Saija A., Chuchracki M., Seńczuk-Przybyłowska M., Kramer L., Wpływ łącznego narażenia na alkohol i dym tytoniowy na peroksydacje lipidów u szczurów, Przegląd Lekarski, 2009, 66, 655-659.

 7. Piekoszewski W., Florek E., Kobus A., Lechowicz W., Blanquart T., Developing of LC/MS method with microwave assisted extraction for determination of methadone and it major metabolite (EDDP) in the blood of patients of methadone maintenance treatment, Przegląd Lekarski, 2009, 66, 850-852.

 8. Piekoszewski W., Florek E., Dopalacze, Przegląd Lekarski, 2009, 66, 861-865.
   

 9. Florek E., Enko J., Piekoszewski W., Papieros i kawa - interakcje farmakokinetyczne nikotyny i kofeiny, Przegląd Lekarski, 2009, 66, 866-868.
   

 10. Madej K., Microwave-assisted and cloud-point extraction in determination of drugs and other bioactive compounds, TrAC-Trends Anal. Chem., 2009, 28, 436-446 .

 11. Biedroń A. , Madej K., Rozdzielenie i identyfikacja leków przeciwpsychotycznych w osoczu ludzkim metodą HPLC/DAD, Na Pograniczu Chemii i Biologii, tom XXIII, Poznań, 2009

 12. Madej K., Biedron A., Garbacik A., Study of separation and extraction conditions for five neuroleptic drugs by LLE-HPLC-DAD method in human plasma, J. Liquid Chromatog. Related Technol., 2009, 32, 3025-3037.

 13. Woźniakiewicz M., Kuczara J., P. Kościelniak., Determination of fluoxetine in blood samples by high-performance liquid chromatography using a derivatization reagent, Chem. Anal., 2009, 54, 667-677.

 14. Herman M., Kościelniak P., Wieczorek M., Stafinski M., Matuszek M.,A Flow Method with Spectrophotometric Detection for Determination of Chlorite Ions in Drinking Water, Chem. Anal., 2009, 54, 907.

2008

 1. Madej K., Kościelniak P., Review of analytical methods for identification and determination of PHEs and tricyclic antidepressants, Critical Reviews in Analytical Chemistry 2008, 38 (2), 50-66.

 2. Kuczara J., Woźniakiewicz M., Kościelniak P., Oznaczanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych w materiale biologicznym techniką HPLC połączoną z derywatyzacją w trybie pre-column, Na pograniczu Chemii i biologii, 2008, XXI, 199-204.

 3. Piekoszewski W., Florek E., Breborowicz G., Lechowicz W., Kulza M., Chuchracki M., Ocena narażenia kobiet ciężarnych na specyficzne dla dymu tytoniowego kancerogeny, Acta Toxicologica, 2008, 16, 23.

 4. Florek E., Senczuk M., Piekoszewski W., Breborowicz GH., Stanaszek R., Kulza M., Nikotyna we włosach jako biomarker prenatalnego narażenia na dym tytoniowy, Acta Toxicologica, 2008, 16, 24.

 5. Jawien W., Krypel Ł., Piekoszewski W., A commparision of computational approches to the population pharmacokinetics. An example of toxicological data, Acta Poloniae Pharm. - Drug Res., 2008, 65 (1), 129-134.

 6. Florek E., Piekoszewski W., Leczenie uzależnienia od nikotyny u kobiet w ciąży, Ginekologia Praktyczna, 2008, 16 (4), 42.

 7. Florek E., Piekoszewski W., Kulza M., Szindżikaszwili T., Gomółka E., Chuchracki M., Sedziak A., Interaction between tobacco smoke and alcohol in animal model, Pharmacal. Reports, 2008, 60 (6), 985-990.

 8. Florek E., Janicki R., Piekoszewski W., Kulza M., Chuchracki M., Sedziak A., Tobacco smoking influence on the level of sex hormones - animal model - Wpływ dymu tytoniowego na poziom hormonów płciowych - model zwierzęcy, Przegląd Lekarski, 2008, 65 (10), 508-513.

 9. Florek E., Piekoszewski W., Pharmacotherapy of smoking cessation with application of nicotine and nicotine free drugs - Nikotynowa i nie nikotynowa farmakoterapia uzależnienia od nikotyny, Przegląd Lekarski, 2008, 65 (10), 700-705.

 10. Florek E., Piekoszewski W., Dybowska E., Marszałek A., Opala T., Smoking and non-smoking schoolteachers and their knowledge about harmful effect of this habit,Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2008, 15, 81-85.

POBIERZ
Copyright © 2010 by Małgorzata Herman