menu_1menu_2menu_3 http://www.uj.edu.pl http://www.uj.edu.pl

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SZKOLENIA

2016


 1. Jubileuszowe XXV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków
  oraz sesja naukowa Rola chemii analitycznej w ortopedii i stomatologii, Politechnika Poznańska, Poznań, 6-8 kwietnia 2016
  wykład na zaproszenie: M. Herman, OCENA UWALNIANIA TYTANU Z IMPLANTÓW KRĘGOSŁUPOWYCH

 2. IV Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk Oliwa, 16-17 czerwca 2016
  uczestnictwo: M. Herman

 3. European Conference on X-Ray Spectrometry (EXRS2016), Göteborg, Szwecja, 19-25 czerwca 2016
  poster: M. Golasik, P. Wrobel, M. Olbert, B. Nowak, M. Czyzycki, T. Librowski, M. Lankosz, W. Piekoszewski, STUDY OF THE DISTRIBUTION PROFILE OF TITANIUM IN RATS BY MICRO SYNCHROTRON RADIATION BASED X-RAY FLUORESCENCE

 4. X Polish Symposium Flow analysis & Capillary Electrophoresis, Kraków, Polska, 14-16 września 2016,
  członek komitetu organizacyjnego Symposium: dr Małgorzata Herman

 5. II Konferencja ARS DOCENDI, Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów, Kraków, 26 września 2016
  poster: M. Herman, Doktorant a nauczyciel akademicki. Czy wspólnie prowadzone zajęcia dydaktyczne to wyzwanie? Dla kogo większe?

 6. 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences, Toruń, 3-6 lipiec 2016
  poster: K. Madej, A. Sekiewicz, W. Piekoszewski, Comparison of cloud-point extraction and graphene dispersion solid phase extraction for isolation and determination of permethrin in urine samples by HPLC-UV method

 7. Seminarium firmy AB Sciex, X500R Optymalizacja badań rutynowych, Wydział Chemii UJ , Kraków, 19 maja 2016 r.,
  Wykład: W. Piekoszewski, Zastosowanie LC-MS i UHPLC-MS w analizie pozostałoœci ksenobiotyków w żywności

 8. XXXIV Konferencja Toksykologów Sšdowych, 10-12 maja 2017 r., Kraków,
  Referat: Katarzyna Madej, Uxue S. Garmendia, Grafen jako nowy materiał sorpcyjny – zastosowanie w analizie chemicznej próbek biologicznych

2015


 1. III. międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Projektowanie ideału - Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ; Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, 21 stycznia 2015
  wystąpienie: K. Jurowski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski INTERDYSCYPLINARNOŚĆ WYKSZTAŁCENIA A WSPÓŁCZESNE WYMOGI PRACODAWCÓW W POLSCE – QUO VADIS UNIVERSITAS JAGELLONICA CRACOVIENSIS?
  wystąpienie: K. Jurowski, W. Piekoszewski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska, DWIE STRONY MEDALU STUDIOWANIA W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W KRAKOWIE
  poster: A. Jurowska, M. Krzeczkowska, K. Jurowski, W. Piekoszewski, BLASKI I CIENIE PROCESU BOLOŃSKIEGO W POLSCE NA PRZYKŁADZIE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE
  poster: M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski, K. Jurowski, A. Jurowska, STUDENCKA LEKCJA W SZKOLE JAKO ŹRÓDŁO KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OKIEM NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO I STUDENTA

 2. 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ DYDAKTYKI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ MOŻLIWOśCI ICH ROZWIĄZANIA, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, 19-20 czerwca 2015
  poster: A. Jurowska, K. Jurowski, M. Krzeczkowska, CZY KOMPLEKSY MAJĄ KOMPLEKSY? PRZYKŁADY DOŚWIADCZEŃ I ZADAŃ W FORMULE NOWEJ MATURY Z CHEMII OD 2014-2015
  poster: K. Jurowski, W. Piekoszewski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska, DOSIS FACIT VENENUM – CZYLI CO UCZNIOWIE POLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WIEDZĄ O TRUCIZNACH?

 3. IX Konferencja Chemii Analitycznej, Chemia analityczna to ciągłe wyzwania, Poznań, Polska, 6-10 lipca 2015
  wystąpienie: M. Golasik, P. Wróbel, T. Librowski, M. Olbert, B. Nowak, M. Czyżycki, M. Herman, M. Lankosz, W. Piekoszewski, OBRAZOWANIE TYTANU W NERKACH Z WYKORZYSTANIEM SYNCHROTRONOWEJ RENTGENOWSKIEJ MIKROANALIZY FLUORESCENCYJNEJ
  wystąpienie:K. Madej, K. Persona, E. Gomółka, SEKWENCYJNY SYSTEM EKSTRAKCJI W PUNKCIE ZMĘTNIENIA DLA ANALIZY SKRYNINGOWEJ LEKÓW W OSOCZU LUDZKIM
  poster:M. Herman, M. Golasik, T. Librowski, M. Olbert, W. Piekoszewski, BADANIE TOKSYKOKINETYKI I DYSTRYBUCJA TKANKOWA TYTANU PO WIELOKROTNYM PODANIU Z WYKORZYSTANIEM GFAAS

 4. 51st Congress of the European, Societies of Toxicology, Bridging Sciences for Safety, Porto, Portugal, 13 - 16 września 2015
  poster:M. Golasik, T. Librowski, M. Olbert, B. Nowak, M. Herman, W. Piekoszewski, TOXICOKINETICS AND TISSUE DISTRIBUTION OF TITANIUM AFTER ADMINISTRATION OF SINGLE AND MULTIPLE DOSES IN RATS

2014


 1. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – V. Edycja, sekcja: Nowe trendy w naukach przyrodniczych, CreativeTime, Hotel Aspel, Kraków, 11 stycznia 2014
  wystąpienie: K. Jurowski, W. Piekoszewski, OBRAZOWANIE CYNKU W STRUKTURACH MÓZGU SZCZURA METODĄ LA ICP-MS JAKO NARZĘDZIE W BADANIU PATOFIZJOLOGII DEPRESJI
  poster: A. Przybyłowicz, M. Golasik, M. Herman, WYKAZANIE WYŻSZOŚCI ALTERNATYWNYCH MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH NAD KLASYCZNYMI NA PRZYKŁADZIE ANALIZY METALI WE WŁOSACH, PAZNOKCIACH I SUROWICY OSÓB Z RAKIEM KRTANI

 2. Szkolenie w zakresie chromatografii gazowej, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dre Jana Sehna, Kraków, 4-10 lutego 2014
  szkolenie: K. Jurowski

 3. Praktyczne aspekty projektowania, monitorowania i analizy wyników randomizowanych eksperymentów klinicznych, Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 24-28 lutego 2014
  szkolenie: K. Jurowski

 4. Akademia: Pipetowania, "Sartorius-Poland", Wydział Chemii, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 11 kwietnia 2014
  szkolenie: M Herman

 5. Akademia: Dobra Praktyka Ważenia, "Sartorius-Poland", Wydział Chemii, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 25 kwietnia 2014
  szkolenie: M Herman

 6. NEURONUS 2013 IBRO&IRUN Neuroscience Forum, Kraków, Polska, 25-27 kwietnia 2014
  poster: K. Persona, A. Polus, J. Góralska, A. Gruca, A. Dembińska-Kieć, W. Piekoszewski, STUDY OF NEURODEGENERATIVE ACTION OF N-BENZYLPIPERAZINE - A MODEL COMPOUND FROM THE GROUP OF “LEGAL HIGHS”

 7. Szkolenie w zakresie kompetencji miękkich: Poznajmy własną osobowość (robocza teoria osobowości, wykorzystywanie mocnych stron i unikanie słabych, kontakty z partnerami o różnych osobowościach), negocjacje w projektach naukowych, Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej, Wydział Lekarski-Collegium Medicum UJ, GT Mentor, Kraków, 17-18 maja 2014;
  szkolenie: K. Jurowski

 8. 32nd Informal Meeting on Mass Spectrometry, Balatonszárszó, Węgry, 11-14 maja 2014
  poster: M. Kalinowska-Herok, M. Gawin, J. Wierzgoń, M. Chekan, S. Półtorak, M. Pietrowska, P. Widłak, MOLECULAR IMAGING OF HEAD AND NECK SQUAMOUS CELL CARCINOMA BY MALDI-IMS, poster M. Pietrowska, M. Gawin, M. Kalinowska-Herok, M. Chekan, D. Lange, P. Widłak, SAMPLE PREPARATION METHODS FOR DIRECT ANALYSIS OF TRYPTIC PEPTIDES IN FORMALIN-FIXED PARAFFIN-EMBEDDED TISSUES

 9. Horizons of Science 2014 – Forum of Diploma Thesis, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, 28 maja 2014
  wystąpienie: K. Jurowski, W. Piekoszewski, LIPIDOMICS AS SOPHISTICATED AND MODERN TOOL FOR TRANSLATIONAL MEDICINE

 10. 4th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Trzebnica, 26-29 maja 2014
  poster : M. Kalinowska-Herok, M. Gawin, J. Wierzgoń, M. Chekan, S. Półtorak, M. Pietrowska, P. Widłak, PROTEOMIC AND LIPID PATTERNS OF SQUAMOUS CARCINOMA – A PRELIMINARY REPORT

 11. Szkolenie w zakresie kompetencji miękkich: Zespół – dynamika zespołów badawczych i wdrożeniowych, Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej, Wydział Lekarski-Collegium Medicum UJ, GT Mentor, Kraków, 14-15 czerwca 2014
  szkolenie: K. Jurowski

 12. 6th International Conference on Research in Didactics of the Sciences - DidSci 2014, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 25 – 27 czerwca 2014
  wystąpienie: K. Jurowski, M. Krzeczkowska, A. Jurowska, P. Własiuk, MNEMONICS METHODS AS ATTRACTIVE TOOL IN THE SCIENCE SUBJECTS (CHEMISTRY, BIOLOGY, PHYSICS, MATHEMATICS) – FROM POINT OF VIEW OF THE PUPILS, STUDENTS AND TEACHERS

 13. Szkolenie w zakresie kompetencji twardych: Wprowadzenie do zarządzania projektami; Fazy projektu i metodologia PMBOK; Przygotowanie harmonogramu i diagram sieciowy; Struktura Podziału Pracy i macierz odpowiedzialności, Projekt w praktyce; Tworzenie diagramu sieciowego; Ścieżka Krytyczna; Metoda Wartości Uzyskanej (EV), Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej, Wydział Lekarski-Collegium Medicum UJ, ArtED Sztuka Edukacji, Kraków, 28-29 czerwca 2014
  szkolenie: K. Jurowski

 14. 9th International Medical Esperanto Congress & 1st Central European Biomedical Congress, Budapeszt, Węgry, 16-20 lipca 2014
  poster: M. Golasik, M. Herman , B. Jasiewicz, M. Tęsiorowski, D. Adamek, W. Opoka, W. Piekoszewski, METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF TITANIUM RELEASED FROM IMPLANTS IN TISSUE BY GF AAS

 15. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Częstochowa, Polska, 14 – 18 września 2014
  komunikat: A. Jurowska, K. Jurowski, VITRIMERS – THE NOVEL, INNOVATIVE AND SOPHISTICATED POLYMER MATERIALS COMBINING THE PROPERTIES OF GLASS AND PLASTIC

 16. 100th American Academy of Periodontology Annual Meeting, 1 San Francisco, USA, 9-22 wrzeœnia 2014
  poster: K. Gawron, K. Łazarz-Bartyzel, M. Gawin, B. Szmigielski, D. Mizgalska, A. Buda, Z. Oruba, M. Chomyszyn-Gajewska, H. Herwald, J. Potempa, PGE2-SIGNALING PATHWAY IN GINGIVAL FIBROBLASTS IS MODULATED BY PORPHYROMONAS GINGIVALIS PEPTIDYLARGININE DEIMINASE (PPAD)

 17. Recent Advances in Omics Research and Dissemination Conference of the OMICRON project, Wydział Lekarski – Collegium Medicum UJ, Kraków, 23 – 24 października 2014
  poster: K. Jurowski, W. Piekoszewski, G. Liebisch, G. Schmitz, I. Wybrańska, A. Polus, J. Góralska, M. Bociąga-Jaksik, A. Dembińska-Kieć, THE FULL CHARACTERIZATION OF FREE FATTY ACIDS PROFILES IN DIFFERENTIATING HUMAN PREADIPOCYTES (CHUB-S7 CELLS) UNDER THE HIV-1 PROTEASE INHIBITOR (SAQUINAVIR) – PRELIMINARY STUDIES
  poster: K. Jurowski, W. Piekoszewski, G. Liebisch, G. Schmitz, I. Wybrańska, A. Polus, J. Góralska, M. Bociąga-Jaksik, A. Dembińska-Kieć, RELATIONSHIP BETWEEN ADIPOCYTE DIFFERENTIATION AND CHANGES ON THE SPHINGOLIPIDOME IN IMMORTALIZED HUMAN PREADIPOCYTE CELL LINE (CHUB-S7 CELLS) UNDER HIV-1 PROTEASE INHIBITOR (SAQUINAVIR) – PRELIMINARY STUDIES
  poster: K. Jurowski, W. Piekoszewski, G. Liebisch, G. Schmitz, I. Wybrańska, A. Polus, J. Góralska, M. Bociąga-Jaksik, A. Dembińska-Kieć, LIPIDOMICS STUDIES OF PHOSPHOLIPIDS IN DIFFERENTIATING HUMAN PREADIPOCYTES CELLS (CHUB-S7) UNDER HIV-1 PROTEASE INHIBITOR (SAQUINAVIR) – PRELIMINARY STUDIES

 18. Wstrzykowa Analiza Przepływowa - zastosowania praktyczne, "KendroLab", szkolenie w ramach IX Ogólnopolskiego Sympozjum Analiza Przepływowa, Wydział Chemii, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 9 października 2014
  szkolenie: M Herman

 19. Szkolenie z autoprezentacji i sztuki wystąpień publicznych, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Oczkoś Perfect Image, Warszawa, 27 – 28 października 2014
  szkolenie: K. Jurowski

 20. Publishing in Academic Journals – tips to help you succeed!, "Taylor & Francis", Pawilon Konferencyjno-Wystawowy „Kotłownia", Kraków, 30 października 2014
  szkolenie: A. Grela, M. Golasik, K. Persona

 21. 52nd Annual Meeting of the International Association of Forensic Toxicologists, TIAFT,, Argentyna, Buenos Aires, 9 - 13 listopada 2014
  poster: M. Golasik, K. Persona, G. Wodowski, E. Gomółka, M. Herman, W. Piekoszewski, THE PROBLEM OF EXPOSURE TO MANGANESE AMONG METHCATHINONE USERS
  poster: K. Jurowski, K. Persona, G. Schmitz, G. Liebisch, E. Orso, A. Dembińska-Kieć, B. Kieć-Wilk, A. Polus, J. Góralska, M. Bociąga-Jasik, I. Wybrańska, W. Piekoszewski, BIOMARKERS FOR THE LIPOTOXICITY INDUCED BY HIV-1 PROTEASE INHIBITOR (SAQUINAVIR) – IN VITRO AND LIPIDOMICS STUDIES FOR CLINICAL TOXICOLOGY AND LABORATORY DIAGNOSTICS
  poster: K. Persona, A. Polus, J. Góralska, A. Gruca, A. Dembińska-Kieć, W. Piekoszewski, IN VITRO STUDY ON HEPATOTOXICITY AND NEUROTOXICITY OF N-BENZYLPIPERAZINE - A MODEL DESIGNER DRUG OF ABUSE

 22. 12th International Symposium, Molecular Basis of Pathology and Therapy in Neurological Disorders, Warszawa, Polska, 19 - 21 listopada 2014
  poster: K. Persona, A. Polus, J. Góralska, A. Gruca, A. Dembińska-Kieć, W. Piekoszewski, MITOCHONDRIA DYSFUNCTION AND OXIDATIVE STRESS IN NEURODEGENERATIVE PROCESS INFLUENCED BY THE DESIGNER DRUG OF ABUSE - N-BENZYLPIPERAZINE

 23. Konferencja Młodych Naukowców, sekcja: Nowe trendy w naukach przyrodniczych, CreativeTime, Hotel Aspel, Kraków, 6 grudnia 2014
  poster: M. Golasik, M. Herman, TYTAN – ŹRÓDŁA NARAŻENIA I POTENCJALNE SKUTKI ZDROWOTNE
  wystąpienie: K. Jurowski, W. Piekoszewski, WPŁYW INHIBITORA PROTEAZY HIV-1 (SAQUINAVIRU) NA PROFIL KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W PREADYPOCYTACH (CHUB-S7)

 24. Szkolenie dotyczące pisania tekstów naukowych w języku angielskim, Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej, Wydział Lekarski-Collegium Medicum UJ, Kraków, 19 sierpnia i 12 września 2014
  szkolenie: K. Jurowski

 25. Ars Docendi - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - listopad-grudzień 2014 r.
  SPECYFIKA PRACY ZE STUDENTAMI I ROKU - Centrum Pedagogiczne UJ, 14 i 28 XI 2014
  THE PROBLEM BASED LEARNING– Centrum Dydakltyczno-Konferencyjne UJ, 3 i 4 XII 2014
  szkolenie: M. Herman

 26. Ars Docendi - Szkolenia 2014 w ramach „Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - 1-5 grudnia 2014 r.
  INFORMACJA ZWROTNA DLA STUDENTÓW
  JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA I RELACJA MISTRZ - UCZEŃ: CZY MOŻNA ŁĄCZYĆ JEDNO Z DRUGIM?
  EGZAMIN 2.0 - INNOWACJA I AKTYWIZACJA STUDENTÓW POPRZEZ TWORZENIE BANKU PYTAŃ
  szkolenie: M. Herman

 27. XIX KONFERENCJA ZASTOSOWANIE METOD AAS, ICP-OES I ICP-MS W ANALIZIE ŚRODOWISKOWEJ, Kraków, 9 - 10 grudnia 2014
  poster: M. Golasik, M. Herman, A. Ciepielińska, T. Librowski, W. Piekoszewski, WSTĘPNA OCENA KINETYKI ELIMINACJI TYTANU Z ORGANIZMU NA MODELU ZWIERZĘCYM

2013


 1. European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Kraków, Polska, 10-15 lutego 2013
  poster: A.Przybyłowicz, M. Herman, M. Golasik, M. Seńczuk-Przybyłowska, W Szyfter, W Golusiński, Z. Krejpcio, W. Gawęcki, M. Kulza, S. Walas, E Florek, W. Piekoszewski, ESSENTIAL METALS PROFILE IN HAIR AND NAILS OF PATIENTS WITH LARYNGEAL CANCER
  poster: M. Herman, J. Warchoł, J. Miąsik, E. Gomółka, W. Piekoszewski, S. Walas, COMPARISON OF RESULTS FOR MANGANESE OBTAINED BY GF AAS AND ICP-MS METHODS IN URINE COLLECTED FROM PATIENTS ADDICTED FROM EPHEDRONE AND HEALTHY VOLUNTEERS
  poster: M. Herman, M. Golasik, A. Przybyłowicz, A. Kurhańska-Flisykowska, M. Kulza, P. Chęsy, M. Wyganowska-Witkowska, A. Woniak, M. Seńczuk-Przybyłowska, J. Stopa, H. Mrowiec, E. Florek, W. Piekoszewski, VARIATION OF CONCENTRATION OF SELECTED ESSENTIAL AND TOXIC METALS IN SALIVA OF PEOPLE WITH PERIODONTAL DISEASE

 2. 5th International Conference on Drug Discovery&Therapy, Dubai, U.A.E., 18-21 lutego 2013
  poster: E. Florek, A. Kurhanska-Flisykowska, M. Kulza, A. Wozniak, M. Senczuk-Przybylowska, W. Piekoszewski, M. Herman, H. Mrowiec, METALS IN SALIVA AS A BIOMARKER OF PERIODONTAL DISEASE

 3. CECE’2013 – 10th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, Pécs, Hungary, 25-27 kwietnia 2013,
  referat: P. Pomastowski, B. Buszewski, K. Hrynkiewicz, M. Gawin, W. Piekoszewski, DETERMINATION OF SELECTED BACTERIAL PROTEINS FROM 2-D SDS-PAGE BY USING MALDI-TOF-MS

 4. CECE 2013, 10th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, Pecs, Węgry, 25-27 kwietnia 2013
  P. Pomastowski, M. Sprynskyy, M. Gawin, W.Piekoszewski, B. Buszewski, A STUDY OF ZINC.BINDING TO CASEIN IN LIGHTS OF POTENTIAL MEDICAL APPLICATIONS
  poster: P. Pomastowski, B. Buszewski, K. Hrynkiewicz, M. Gawin, W.Piekoszewski, DETERMINATION OF SELECTED BACTERIAL PROTEINS FROM 2-D SDSPAGE BY USING MALDI-TOF-MS

 5. Przyroda - nowy przedmiot w polskich szkołach ponadgimnazjalnych, Kraków, Polska, 7 marca 2013
  Konferencja szkoleniowa, K. Jurowski,

 6. III Konferencja Doktorantów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego UJ CM, Kraków, Polska, 9-10 maja 2013
  poster: K. Persona, A. Polus, J. Góralska, A. Gruca, A. Dembińska-Kieć, W. Piekoszewski, WPŁYW BENZYLOPIPERAZYNY - MODELOWEGO ZWIĄZKU Z GRUPY "DOPALACZY" NA PROCES APOPTOZY

 7. Sesja dla nauczycieli chemii i przyrody, Kraków, Polska, 10 czerwca, 2013
  poster: K. Jurowski,M. Krzeczkowska, WODA POD LUPĄ - WARSZTATY DLA EDUKACJI DOMOWEJ

 8. 9th National FORREST (FORensic RESearch & Teaching) Conference, Anglia Ruskin University, Cambridge, Wielka Brytania, 25-26 czerwca 2013
  Konferencja szkoleniowa, A Grela

 9. 7th FORSTAT Workshop: Forensic Evidence Evaluation Problems and Applications, Kraków, Polska, 1-4 lipca 2013
  Warsztaty, A. Grela

 10. 3rd European Lipidomic Meeting, Pardubice, Czechy, 2 - 4 lipca 2013
  poster: K. Jurowski, A. Polus, J. Góralska, M. Bociąga-Jaksik, B. Kieć-Wilk, I. Wybrańska,G. Liebisch, A. Dembinska-Kieć, W. Piekoszewski, G. Schmitz, CHANGES IN LIPID PROFILE IN DIFFERENTIATING HUMAN PREADIPOCYTES (CHUB-S7 CELLS) UNDER THE ANTI-HIV PROTEASE INHIBITOR (SQV)

 11. EuroAnalysis, analytical methods for human well -beinhg and sustainable development, Warszawa, 25-29 sierpnia 2013
  poster: A. Przybyłowicz, M. Herman, M. Golasik, W. Piekoszewski, H. Mrowiec, E. Florek - THE APPLICATION OF ELEMENTAL ANALYSIS FOR DISCRIMINATION AMONG SUBJECTS WITH HEAD AND NECK CANCER - ALTERNATIVE VERSUS CLASSICAL MATERIALS

 12. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Siedlce, Polska, 16 - 20 września 2013
  poster: M. Krzeczkowska, K. Jurowski, WODA OCZAMI UCZNIA - NURT POZNAWCZY NA POTRZEBY WARSZTATÓW PRZYRODNICZYCH DLA EDUKACJI DOMOWEJ

 13. 9th Balaton Symposium on High-Performance Separation Methods, Siófok, Hungary, 4-6 września 2013
  referat: P. Pomastowski, M. Sprynskyy, M. Gawin, W. Piekoszewski, B. Buszewski, A study of zinc immobilization to isoform of casein

 14. 18th International Conference on Flow Injection Analysis, Porto, Portugalia, 15-20 września 2013
  poster: Iwona Leśniak, A. Grela, W. Piekoszewski - DEVELOPING A GAS CHROMATOGRAPHY - MASS SPECTROMETRY METHOD FOR UNSATURATED FATTY ACID DETERMINATION - PRELIMINARY STUDIES.

 15. 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, University of Barcelona, Barcelona (Hiszpania), 27 - 29 października 2013
  poster: M. Krzeczkowska, K. Jurowski, W. Piekoszewski, TOXICOLOGY AS A BRIDGE BETWEEN SECONDARY SCHOOL AND UNIVERSITY - COMBINING BIOLOGY WITH CHEMISTRY

 16. XVIII Konferencja - Zastosowanie Metod AAS, ICP-OES I ICP-MS w analizie środowiskowej, Politechnika Krakowska, Kraków, 10 - 11 grudnia 2013
  poster: M. Golasik, M. Herman, D. Kutyła, W. Piekoszewski, OPRACOWANIE PROCEDURY OZNACZANIA TYTANU W TKANKACH METODĄ GF AAS
  poster: N. Miliszkiewicz, K. Jurowski, B. Szewczyk, A. Tobiasz, S. Walas, W. Piekoszewski, OPRACOWANIE PROCEDURY KALIBRACYJNEJ DLA MAPOWANIA CYNKU I MAGNEZU W HIPOKAMPIE SZCZURA Z ZASTOSOWANIEM SPEKTROMETRII MAS Z JONIZACJĄ W PLAZMIE SPRZĘŻONEJ INDUKCYJNIE I MIKROPRÓBKOWANIEM LASEROWYM (LA ICP-TOF-MS)

2012


 1. 64th Annual Scientific Meeting Global Research: The forensic science edge, Atlanta, Georgia, USA, 20-25 lutego, 2012
  Mya Fekry, A. Biedron, Michael D. Cole, Beverley R. Vaughan, The Hidden Dangers of Clandestine Methamphetamine: Synthesis to Cellular Toxicity

 2. The Faculty of Science & Technology's 2nd Annual Research and Scholarship Conference, Ruskin University, Chelmsford Campus, Anglia, 23 maja 2012
  prezentacja: A. Grela, Erasmus Student Exchange Programme

 3. TIAFT 2012, the 50th Annual Meeting of the International Association of Forensic Toxicologists, Hamamtsu, Japonia, 3-8 czerwca 2012.
  poster: W. Piekoszewski, M. Herman , Anna Flisykowska-Kurhanska, Agnieszka Przybylowicz , Halina Mrowiec, Maksymilian Kulza, Monika Senczuk-Przybylowska, Ewa Florek, Magdalena Golasik , DETERMINATION OF ESSENTIAL AND TOXIC METALS IN ORAL FLUID (SALIVA) OF PATIENTS WITH PERIODONTITIS

 4. La 18-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso, Depression -- threat of 21st century, Opava, Czechy, 10 - 15 lipca 2012 .
  wykład: A. Grela, W. Piekoszewski, "METABOLOMICS AS A TOOL FOR DIAGNOSIS OF MENTAL AND NEURODEGENERATIVE DISORDERS "
  poster: M. Herman, M. Golasik, A. Flisykowska-Kurhanska, Agnieszka Przybyłowicz, Halina Mrowiec, Maksymiliam Kulza, Monika Senczuk-Przybyłowska, Ewa Florek, Wojciech Piekoszewski, "CAN METALS BE CONSIDERED AS MARKERS OF PERIODONTITIS? "


  poster: K. Madej, K. Persona, M. Wandas, APPLICATION OF NON-IONIC SURFACTANT FOR EXTRACTION OF BASIC, ACIDIC AND NEUTRAL MEDICAMENTS FROM HUMAN PLASMA ANALYZED BY HPLC/DAD METHOD


  poster: K. Persona, J. Verget, A. Przybyłowicz, W. Piekoszewski, GC/MS DETERMINATION OF N-BENZYLPIPERAZINE IN BIOLOGICAL MATERIAL WITH THE USE OF DERIVATIZATION-FREE LIQUID-LIQUID EXTRACTION

 5. 29th International Symposium on Chromatography & 18th International Symposium on Separation Sciences, Toruń, 9-13 września , 2012
  poster K. Madej, K. Persona, M. Wandas, SEQUENTIONAL CLOUD-POINT EXTRACTION SYSTEM FOR TOXICOLOGICAL SCREENING ANALYSIS OF MEDICAMENTS IN HUMAN PLASMA BY HPLC/DAD

 6. 10th Euro Fed Lipid Congress, Fats, oils and lipids: from Science and Technology to Health, Kraków, 23-26 września , 2012
  poster: B. Pirlot, M. Gawin, A. Polus, J. Górska, U. Czech, A. Dembińska-Kieć, W. Piekoszewski, APPLICATION OF MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION/IONIZATION MASS SPECTROMETRY COUPLED WITH THIN LAYER CHROMATOGRAPHY TO EXAMINATION OF PATIENTS SUPPLEMENTED WITH FATTY ACIDS


  poster: A. Bizon, A. Grela, A. Polus, J. Góralska, U. Czech, A. Dembińska-Kieć, W. Piekoszewski, GAS CHROMATOGRAPHY COUPLED WITH MASS SPECTROMETRY DRETERMINATIONOF FATTY ACIDS IN PATIENTS SUPPLEMENTED WITH FATTY ACIDS - PRELIMINARY STUDIES

 7. Konferencja szkoleniowa Akredytacja laboratoriów badawczych, Katowice, 9 października , 2012
  szkolenie: M. Herman

 8. XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Tytoń a Zdrowie - Palenie tytoniu w kontekście współistniejących uzależnień" Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, 7-9 listopada 2012
  poster M. Herman, M. Golasik, A. Kurhańska-Flisakowska, M. Kulza, P. Chęsy, M. Wyganowska-Witkowska, A. Woniak, M. Seńczuk-Przybyłowska, J. Stopa, A. Parczewski, E. Florek, W. Piekoszewski, WPŁYW CHORÓB PRZYZĘBIA NA STĘŻENIE WYBRANYCH METALI W ŚLINIE

 9. XVII Konferencja, Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Warszawa, 11-12 grudnia, 2012
  poster M. Herman, M. Golasik, J. Stopa, E. Florek, W. Piekoszewski, POZIOM METALI FIZJOLOFICZNYCH I TOKSYKOLOGICZNYCH W ŚLINIE A CHOROBY PRZYZĘBIA

2011


 1. I Konferencja Polsko - Francuska, "Science - Mine", Kopalnia Soli, Bochnia, 27-28 lutego 2011
  referat: P. Stylska, J. Ciałoń, Wojciech Piekoszewski, Małgorzata Herman, Agnieszka Biedroń Trace and toxic elements in biological materials as important markers for clinical and toxicological tests.

 2. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, Przerwijmy tabu. Uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeń psychicznych, Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 14 kwietnia 2011
  szkolenie: M. Herman; miedzynarodowe warsztaty w ramach programu Konstelacja Lwa pod patronatem rektora UJ; pierwsza w Polsce debata środowiska akademickiego na temat problemów psychicznych studentów i sposobów efektywnego wsparcia edukacyjnego dla nich

 3. 17th International Conference on Flow Injection Analysis Including Related Techniques, Kraków, 3-8 lipca 2011
  poster: K. Madej, K. Persona, HPLC-DAD method in combination with CPE technique for screening drug analysis

 4. Konferencja szkoleniowo-naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Toksykologia w służbie publicznej, Jurata, 19-22 września 2011
  poster: M. Herman, E. Florek, A. Kurhańska-Flisykowska, M.M. Kulza, M. Wyganowska-Świątkowska, J. Stopa, A. Biedroń, M. Seńczuk-Przybyłowska, H. Mrowiec, A. Nowakowska, W. Piekoszewski Poziom metali toksycznych i fizjologicznych oraz parametry stresu oksydacyjnego u pacjentów z chorobami przyzębia, palących i niepalących

  referat: K. Madej, K. Persona, M. Nizio, Ekstrakcja w punkcie zmętnienia jako alternatywa dla konwencjonalnych technik przygotowania próbek do badań toksykologicznych

  referat: E. Florek, R. Hanewinkel, W. Piekoszewski, M. Kulza, M. Seńczuk-Przybyłowska, A. Wachowiak, A. Nowakowska, M. Morgenstern, L. Grabbe, C. Panzlaff, K. Maruska, Smoking In Movies: wstępne wyniki procesu ewaluacji w Polsce

  referat: M. Hassan-Bartz, E. Florek, W. Piekoszewski, M. Kulza, S. Michalak, Opracowanie i zastosowanie metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem fluorescencyjnym (HPLC-FLD) do oznaczania kwasu walproinowego w surowicy

  referat: A. Sędziak, E. Florek, M. Chuchracki, M. Hassan-Bartz, W. Piekoszewski, M. Kulza, Wpływ palenia tytoniu na cykl miesiączkowy kobiet - badania wstępne

  wykład: M. Kulza, E. Florek, W. Piekoszewski, E. Gomółka, W. Jawień, Wpływ dymu tytoniowego na parametry farmakokinetyczne alkoholu etylowego - model eksperymentalny

  wykład: E. Florek, W. Piekoszewski, A. Nowakowska, A. Biedroń, K. Szyfter, Z. Krejpcio, S. Walas, W. Gawęcki, M. Kulza, M. Herman, M. Seńczuk-Przybyłowska, Poziom ołowiu i kadmu w materiałach alternatywnych i surowicy u pacjentów z nowotworami głowi i szyi palšcych tytoń i pijšcych alkohol


 5. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tytoń a zdrowie - Przyszłość wolna od dymu pod patronatem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Toksykologia w służbie publicznej, Poznań, 16-18 listopada 2011
  wykład: Seńczuk-Przybyłowska M., Śmigielska S., Woźniak A., Przybyłowicz A. ,Szyfter W., Szyfter K., Piekoszewski W., Staniek H., Gawięcki W., Herman M., Kulza M., Florek E., Ocena poziomu kadmu i ołowiu u pacjentów z nowotworami głowy i szyi

  wykład: A. WoŸniak, A. Wegner, M. Seńczuk-Przybyłowska, A. Przybyłowicz, W. Szyfter, W. Golusiński, W. Piekoszewski, K. Szyfter, Z. Krejpcio, A. Parczewski, W. Gawęcki, M. Herman, M. Kulza, P. Chęsy, E. Florek, Ocena poziomu chromu i kobaltu we włosach i paznokciach pacjentów z guzami krtani i œlinianki z uwzględnieniem wpływu palenia tytoniu i picia alkoholu

  wykład: M. Seńczuk-Przybyłowska, M. Horoszkiewicz-Hassan, M. Kulza, W. Piekoszewski, E. Florek, Działanie antyoksydacyjne i hepatoprotekcyjne standaryzowanego wycišgu z liœci Karczocha zwyczajnego - badania wstępne

  poster: Kulza M., Florek E., Grzybek A., Piekoszewski W., Hassan-Bartz M., Michalak S., Seńczuk-Przybyłowska M., Oznaczanie kwasu walpruinowego w surowicy pacjentów dla potrzeb terapii monitorowanejPrzegl. Lek., 2011, 68, 10, 816-819.

  poster: Prendota A., Majcherczyk J., Kobus A., Michalak S., Piekoszewski W., Florek E., Wpływ palenia tytoniu na poziom S-citalopramu u pacjentów leczonych z powodu depresji,

  poster: Jurzak A., Gomólka E., Florek E., Piekoszewski W., Łączne wystepowanie kannabinoli z innymi substancjami psychoaktywnymi w moczu osób zatrutych

  poster: Kulza M., Florek E., Piekoszewski W., Wybrane aspekty wzajemnego wpływu akoholu etylowego i dymu tytoniowego.

  poster: M. Herman, A. Kurhańska-Flisykowska, A. Przybyłowicz, P. Stylska , P. Chęsy., H. Mrowiec, W. Piekoszewski, J. Stopa., A. Parczewski, M. Kulza, M. Seńczuk-Przybyłowska, E. Florek, Oznaczanie metali w ślinie u osób z chorobami przyzębia - badania wstępne

  poster: J. Majcherczyk, M. Kulza, M. Seńczuk-Przybyłowska, W. Jawień, W. Piekoszewski, E. Florek, Wpływ dymu tytoniowego na farmakokinetykę citalopramu i jego enancjomerów

2010


 1. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, "Ekologiczne i energetyczne zagrożenia i nowe wyzwania". Gniezno, 15-16 marca 2010
  referat: Florek E., Piekoszewski W., Stelmaszczyk K.: Biomarkery w ocenie wpływu czynników środowiskowych na zdrowie.


 2. Konferencja Naukowa "Interakcje ksenobiotyków", Poznań, 27-29 maja 2010
  poster: Piekoszewski W., Seńczuk-Przybyłowska M., Majcherczyk J., Kulza M.: Interakcja leków z dymem tytoniowym - farmakoterapia po zaprzestaniu palenia.

  poster: Kulza M., Biedroń A., Piekoszewski W., Wachowiak A.: Palenie tytoniu a homeostaza metali.


 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postęp w ocenie jakości substancji i produktów leczniczych", Poznań, 17-18 czerwca 2010

  poster: Majcherczyk J., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Piekoszewski W.: Wpływ dymu tytoniowego na farmakokinetykę enancjomerów citalopramu - badania eksperymentalne.


 4. Analityka dla społeczeństwa XXI wieku, Kraków, 4-9 lipca 2010


 5. Zespół wziął czynny udział w Komitecie Organizacyjnym Konferencji oraz przedstawił następujące prace:

  • Prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski, przewodniczący sekcji: Analityka farmaceutyczna i kliniczna
  • Dr Małgorzata Herman, organizacja: Noclegów i imprezy towarzyszących
  • Dr Katarzyna Madej, organizacja: Imprez towarzyszących

  komunikat: Ag. Biedroń, M. Herman, W. Piekoszewski, Stężenia metali toksycznych w materiale alternatywnym
  komunikat: K. Madej, K. Persona, Ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz systemów micelarnych, jako niekonwencjonalna metoda przygotowania prób biologicznych do oznaczania leków

  poster: K. Madej, A. Garbacik, Badanie i optymalizacja warunków ekstrakcji w punkcie zmętnienia dla trzech leków psychotropowych z osocza ludzkiego

  poster: A. Biedroń, M. Herman, W. Piekoszewski, Stężenia metali fizjologicznych w materiale alternatywnym

  poster: J. Majcherczyk, M. Kulza, W. Piekoszewski, Opracowanie i walidacja metody oznaczania mieszaniny racemicznej citalopramu i jego metabolitu w surowicy

  poster: M. Herman, Sy. Szpakowska, A. Biedroń, W. Piekoszewski, Przygotowanie prób i optymalizacja metody oznaczania miedzi w materiale alternatywnym

  poster: A. Biedroń, M. Herman, W. Piekoszewski, S. Walas Uwarunkowania środowiskowe a poziomy stężeń metali niezbędnych i toksycznych we włosach i paznokciach


 6. V Konferencja "Analityczne zastosowanie chromatografii cieczowej", Warszawa 14-15 października 2010
  poster: Kulza M., Florek E., Piekoszewski W., Grzybek A., Czarny A., Michalak S.: Opracowanie i walidacja metody oznaczania kwasu walproinowego w surowicy krwi pacjentów dla potrzeb terapi monitorowanej..

 7. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tytoń a Zdrowie, "Tytoń - skutki zdrowotne i społeczne". Poznań, 17-19 listopada 2010
  Florek E., Jabłecka A., Olszewski J., Piekoszewski W., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Chuchracki M.: Wpływ dymu tytoniu na peroksydację lipidów i funkcję wątroby u szczurów z cukrzycą streptozotocynową badania wstępne.
  referat: Kulza M., Piekoszewski W., Florek E., Foryś D., Kobus A., Seńczuk-Przybyłowska M., Chuchracki M.: Opracowanie metody oznaczania metadonu w surowicy dla potrzeb terapii monitorowanej. )
  poster: Florek E., Piekoszewski W., Hubert A., Kornacka M.K.: Palenie aktywne i bierne w czasie ciąży a zdrowie noworodka - badania kliniczne.
  poster: Sędziak A., Chuchracki M., Kulza M., Piekoszewski W., FlorekE.: Wpływ palenia tytoniu i narażenia na środowiskowy dym tytoniowy na poziom hormonów płciowych - badania wstępne.
  poster: Florek E., H. Koroniak, Grzegorz H. Bręborowicz, Piekoszewski W., Maksymilian Kulza, Monika Seńczuk-Przybyłowska, Ewa Gomółka.: Wpływ biernego narażenia na dym tytoniowy na metabolizm kofeiny.
  poster: Ewa Florek, Hanewinkel R., Piekoszewski W., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Wachowiak A., Nowakowska A.: Smoking in Movies: Impact on European youth and policy options.
  poster: Florek E., van der Kreeft P., Piekoszewski W., Kulza M., Seńczuk-Przybyłowska M., Wachowiak A.: EU-Dap TOT network: European Drug Abuse Prevention training of trainers network.

 8. JUBILEUSZOWA XV KONFERENCJA "Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej", Kraków, 6-7 grudnia 2010

  poster: A. Biedroń, P. Chęsy, M. Herman, A. Parczewski, W . Piekoszewski Czy włosy i paznokcie mogą być zamiennym materiałem do wyznaczenia zawartości metali?
  wykład: W . Piekoszewski Materiał biologiczny w analizie chemicznej - badania na zwierzętach i z udziałem ludzi - aspekty prawne i etyczne

2009


 1. XXVI Konferencja Toksykologów Sądowych, Poznań, 13-15 maja 2009
  referat: K. Madej, A. Garbacik, A. Syguła - Ekstrakcja micelarna - Nowa metoda izolacji leków z materiału biologicznego

 2. 5th German-Polish Symposium, New Challenges for Pharmaceutical Sciences, Poznań, 15-16 maja , 2009
  poster: E. Florek, W. Piekoszewski, M. Kulza , M. Semczuk Toxicological aspekt of xenobiotics analysis in hair

 3. Konferencja dla Dyrektorów Gimnazjów Miasta Poznania Program Unplugged, Poznań, 25 maja 2009
  referat: W. Piekoszewski Toksyczne aspekty palenia tytoniu
  referat: W. Piekoszewski Choroby odtytoniowe

 4. Seminarium firmy Merck, Najnowsze rozwiazania dla laboratoriów chemicznych XXI wieku, Kraków, 26 maja 2009
  uczestnictwo: K. Madej, M. Herman, A. Biedroń

 5. VII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów,A. Biedroń Na pograniczu chemii i biologii, Szklarska Poręba, 7-10 czerwca 2009
  referat: A. Biedroń Study of separation conditions for five neuroleptic drugs by LLE-HPLC-DAD method in human plasma

 6. Seminarium organizowane przez Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UJ oraz firmę Applied Biosystem, Spektrometr mas - podstawy LC/MS/MS i MALDI/MS, Kraków, 20-21 października 2009
  uczestnictwo: K. Madej, M. Herman, A. Biedroń, J. Majcherczyk

 7. Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Nukowa Tytoń a Zdrowie "Polska na tle Europy", Poznań, 18-20 listopada 2009
  poster: Ekspozycja na etanol i dym tytoniowy a poziom ekspresji antygenu PCNA w komórkach trzustki i wątroby szczurów
  referat: Król M., Florek E., Kornacka M.K., Bokiniec R., Piekoszewski W.: Stan kliniczny noworodka a stopień narażenia na dym tytoniowy w życiu płodowym
 8. referat: Piekoszewski W., Florek E., Kulza M., Wilimowska J., Loba U.: Opracowanie metody oznaczanie metabolitów nikotyny w moczu
  referat: Florek E., Nowakowska A., Ignatowicz E., Piekoszewski W., Kulza M., Saija A., Chuchracki M., Seńczuk-Przybyłowska M., Kramer L.: Wpływ łącznego narażenia na alkohol i dym tytoniowy na peroksydację lipidów u szczurów
  poster: Piekoszewski W., Florek E., Kobus A., Lechowicz W., Blanquart T.: Developing of LC/MS method with microwave assisted extraction for determination of methadone and it major metabolite (EDDP) in the blood of patients of methadone maintenance treatment
  referat w sesji plenarnej: Piekoszewski W., Florek E.: Dopalacze
  poster: Florek E., Enko J., Piekoszewski W., Papieros i kawa - interakcje farmakokinetyczne nikotyny i kofeiny

2008


 1. Tempus, program Education System in Forensic Science for the Republic of Macedonia EDUFORMAK, Seminarium na Wydziale Chemii UJ, Education in the field of Forensic Chemistry at the Jagiellonian University, Kraków, 12 lutego, 2008
  uczestnictwo: K. Madej, M. Herman, A. Biedroń, J. Majcherczyk

 2. XXV Konferencja Toksykologów Sądowych, Przegorzały, 7-9 maja 2008
  referat: K. Madej, A. Biedroń, A. Garbacik, Badanie warunków rozdziału i ekstrakcji pięciu neuroleptyków z surowicy krwi metodą LLE/HPLC/DAD

 3. Seminarium Mettler Toledo, Kraków, 5 czerwca 2008 Precyzja i bezpieczeństwo pomiarów w aspekcie jakości i wydajności produkcji
  uczestnictwo w szkoleniu: M. Herman

 4. 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry ISEAC 35 Gdańsk, Poland, 22-26 czerwca, 2008
  poster: M. Herman, P. Kościelniak, E. Mruk, M. Wieczorek Determination of chlorites in drinking water as by-products of water treatment

 5. UICC World Cancer Congress, 27-31 August 2008, Geneva, Switzerland
  referat: E. Florek, W. Piekoszewski, G.H. Breborowicz , M.K. Kornacka , A. Basior , W. Lechowicz , L. Kramer, Tobacco specific n-nitrosamines in the first urine of newborns delivered by active and passive smoking mothers

 6. IX Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Szczyrk, 8-12 września 2008
  Piekoszewski W., Florek E., Bręborowicz G., Lechowicz W., Kulza M., Chuchracki M.: Ocena narażenia kobiet ciężarnych na specyficzne dla dymu tytoniowego kancerogeny(Streszczenie w Acta Toxicologica, 2008, 16, 23).
  Florek E., Seńczuk M., Piekoszewski W., Bręborowicz GH., Stanaszek R., Kulza M.: Nikotyna we włosach jako biomarker prenatalnego narażenia na dym tytoniowy (Streszczenie w Acta Toxicologica, 2008, 16, 24).

 7. VI Ogólnopolskie Sympozjum Analiza Przepływowa, AP 2008 - Kraków, 16-17 października 2008
  komunikat: M. Herman, E. Mruk, J. Tokarczyk Efekty interferencyjne w spektrofotometrycznej metodzie oznaczania chloranów(III) z zastosowaniem techniki przepływowej

 8. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tytoń a Zdrowie "Dym jest trucizną", Poznań, 19-21 listopada 2008
  referat: Florek E., Janicki R., Piekoszewski W., Kulza M., Chuchracki M., Sędziak A.: Wpływ dymu tytoniowego na poziom homonów płciowych - model zwierzęcy .
  poster: Florek E., Piekoszewski W.: Nikotynowa i nie nikotynowa farmakoterapia uzależnienia od nikotyny

 9. 6th Pan African Environmental Mutagen Society Conference (PAEMS 2008), Cape Town South Africa, 2-5 listopada 2008
  referat: Piekoszewski W., Florek E., Bręborowicz G.H., Lechowicz W., Kornacka M.K., Kulza M.: Exposure of pregnant women on tobacco specific carcinogens
Copyright © 2010 by Małgorzata Herman