menu_1menu_2menu_3 http://www.uj.edu.pl http://www.uj.edu.pl

WITAMY

Zespół Analiz Toksykologicznych i Farmaceutycznych powstał w listopadzie 2008 roku. Badania naukowe prowadzone przez Zespół dotycz± zagadnień interdyscyplinarnych z pogranicza nauk medycznych i biochemicznych

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ

  1. Aktualnie nasze badania środowiskowe skupiają się głównie na oznaczaniu pozostałości pestycydów w próbkach żywności, a w szczególności w próbkach olejów jadalnych

  2. opracowanie i rozwijanie procedur analitycznych oznaczania ksenobiotyków nieorganicznych w materiałach klasycznych (krew, mocz) i alternatywnych (¶lina, włosy, paznokcie, smółka) dla potrzeb analityki toksykologicznej i diagnostyki laboratoryjnej.

Pod opiek± pracowników Zespołu znajduje sie Pracownia Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej PWSM
Więcej informacji na temat działalno¶ci naukowo-dydaktycznej Zespołu można znaleĽć na kolejnych podstronach.

Please install Flash® and turn on Javascript.

Copyright © 2011 by Małgorzata Herman

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!